مرور برچسب

Everybody Knows

نقد فیلم همه می دانند

نگاهی به آخرین ساخته اصغر فرهادی در اسپانیا همه می دانند ؛ چیزهایی که همه نمی‌دانند در غالب فیلم‌های اصغر فرهادی، همیشه چیزی هست که روابط انسانی را مختل می‌کند. اغلب فکر می‌کنید آن «چیز»، یک معماست که داستان حول جست‌وجو برای کشف آن…