مرور برچسب

یبوست در کودکان و درمان آن

یبوست در کودکان

کودکان مبتلا به یبوست ممکن است مدفوعی داشته باشند که سخت، خشک و عبور آن  از روده دشوار یا دردناک باشد. این مدفوع ممکن است روزانه یا هر دو تا سه روز یک بار اتفاق بیفتد. اگرچه یبوست می تواند باعث ناراحتی و درد شود، اما معمولاً موقتی بوده و…