مرور برچسب

گواهی عدم پرداخت چک

وصول چک از طریق اداره‌ی ثبت

نحوه‌ی وصول چک یکی از مشکلات حقوقی که بسیاری از شهروندان با آن درگیر هستند، "وصول وجه چک برگشتی" است؛ در صورتی که وجه چک وصول نشود و گواهی عدم پرداخت صادر گردد، دارنده برای رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: مراجعه…