مرور برچسب

چک مسافرتی

چک و انواع آن

مقدمه  امروزه به دلیل رواج روز افزون استفاده از چک، آشنایی با قوانین و مقررات آن برای همه ضروری و لازم است. در یک تعریف ساده، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور آن می‌تواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب…