مرور برچسب

چرا باید زیادترحرف بزنیم

هنر خوب صحبت کردن

فن بیان شاید شما هم افرادی را دیده باشید که شرایط را به خوبی می‌فهمند و تحلیل می‌کنند. تصمیم‌های خوبی هم می‌گیرند.اما نمی‌توانند دقیقاً چیزی را که در ذهن دارند بر زبان بیاورند. به همین علت، هنگام دل‌گیری و شکایت، بخش عمده‌ای از…