مرور برچسب

ویلایی ها

ویلایی ها،عاشقانه ای پردرد

ویلایی ها بر خلاف نامش که عموماً یادآور تجمل و استغناء و کاخ نشینیست؛ داستانی سراسر سختی و رنج را نقل کرده و خود دربردارنده‎ی کنایه ای طنزگونه و زیرکانه است، تا هدف قرار دهد نگاه های آزاردهنده‎ای را که خانواده‎های ایثارگر را مورد طعن و…