مرور برچسب

وصول چک از طریق اداره ثبت

مهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟؟

مقدمه مهر به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود. بر اساس شرع و قانون مهریه بایستی حین عقد نکاح تعیین شده باشد و هنگامی که عقد صورت گیرد، مهریه به عنوان دینی بر عهده مرد…

چک حقوقی

مقدمه در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود، صادرکننده‌ی چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت؛ در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک برگشتی، قابلیت تعقیب کیفری آن می باشد؛ یعنی می توانیم علیه صادر کننده در صورت وجود…

وصول چک از طریق اداره‌ی ثبت

نحوه‌ی وصول چک یکی از مشکلات حقوقی که بسیاری از شهروندان با آن درگیر هستند، "وصول وجه چک برگشتی" است؛ در صورتی که وجه چک وصول نشود و گواهی عدم پرداخت صادر گردد، دارنده برای رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: مراجعه…