مرور برچسب

وراث نسبی

مبانی حقوقی ارث

مقدمه سرانجام هر انسانی مرگ است و فوت یکی از احوال هر شخص است. در عین حال از آنجا که مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد بدین خاطر قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. در جلد اول قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده، در…