مرور برچسب

هوش کلامی به چه معناست

آیا می شود هوش کلامی را قوی کرد؟

بخش مهمی از مشکلات ما ، چه در روابط خانوادگی و چه در تعاملات اجتماعی، ناشی از نحوه سخن گفتن ما با دیگران است. ما، می توانیم منظور خودمان را به بیان های مختلفی بیان کنیم و در هر کدام ، بازخورد متفاوتی بگیریم. جمله معروف " بفرما و بنشین و…