مرور برچسب

هادی حجازی فر

تحلیل و بررسی فیلم سینمایی منطقۀ پرواز ممنوع

شاید عقلانی ترینِ کارها بعد از تعیین جامعۀ هدف برای هنرمند متعهّد نیاز سنجی مخاطب باشد. نیازسنجی ای مبتنی بر اقتضائات سیاسی، اجتماعی، روانشناختی و جامعه شناختی جامعه؛ از این نظر قطعاً «منطقۀ پرواز ممنوع» اثری موفّق و منطقی است. فیلم با…

ماجرای نیم روز قهرمان کشی نمی کند؟!!!

سینمای مهدویان فارغ از جنجال هایی که بر سر محتوای فیلم هایش در فضای رسانه شکل می گیرد ؛ دیدنی است . از این بابت که مدل پرداختنش  به همه ژانرها؛ چه سینمایی و چه مستند غریزی است ، دوربین بازی سرگردانی که به همه جا سرک می کشد تا برش هایی از…

یادداشتی بر فیلم کاتیوشا

  یک اثر موفق سینمایی اثریست که علاوه بر توجه به نیازسنجی مخاطب و در نظر گرفتنِ اقتضائاتِ زمانِ خود به بعد رسانه ای سینما نیز توجه داشته باشد، چرا که رسانه ابزار انتقال پیام به مخاطب است و نفیِ این بُعد از سینما به معنای نفی مخاطب بوده و…