مرور برچسب

نور طبیعی

عکاسی با نور طبیعی

نور در دسترس، همان نور طبیعی موجود برای عکاسی است. نور چراغ، فلاش یا سیستم های دیگر نورپردازی، نور طبیعی نیستند بلکه نور مصنوعی نامیده می شوند. نور طبیعی در زمان ها و مکان های مختلف و نیز در فصلها و شرایط آب و هوایی متفاوت، تغییر می کند.…