مرور برچسب

نقد فیلم گذر موقت

گذری بر گذر موقت

   عمر، فرصتی کوتاه و گذریست موقت و دنیا پلیست به آخرت.   جملاتی از این دست را بارها دیده‎ایم و خوانده و یا شنیده‎ایم؛ جملاتی شاید هولناک و شاید زیبا و عرفانی، مفاهیمی عمیق و کارا در فرهنگ دینی که آمده‎اند تا درس چگونه زیستن را به ما…