مرور برچسب

نقد فیلم همه می دانند

نقد فیلم همه می دانند

نگاهی به آخرین ساخته اصغر فرهادی در اسپانیا همه می دانند ؛ چیزهایی که همه نمی‌دانند در غالب فیلم‌های اصغر فرهادی، همیشه چیزی هست که روابط انسانی را مختل می‌کند. اغلب فکر می‌کنید آن «چیز»، یک معماست که داستان حول جست‌وجو برای کشف آن…