مرور برچسب

نفقه در زمان عده

تغییر جنسیت پس از عقد نکاح

مقدمه بعد از اینکه زن وشوهر به عقد نکاح (دائم یا موقت) با یکدیگر پیمان زناشویی می بندند ممکن است، زن و شوهر تمایلاتی در خود ببینند که او را از جنس خود دور می کند و به جنس دیگر نزدیک می کند. یعنی مثلاً زن ، در خود تمایلات مردانه می یابد…

مصادیق نفقه زوجه

مقدمه زندگی زناشویى و تاسیس زندگى  مشترک خانوادگى یک خواسته طبیعى است که غرائزش در وجود انسان‌ها نهاده شده است، و این خود یکى از نعمت‌هاى بزرگ الهى است. خانواده برای در کنار هم بودن و به ارمغان آوردن آرامش و محبت به یکدیگر تشکیل می‌شود. در…