مرور برچسب

نحله

هبه و شرایط استرداد آن

مقدمه هبه و شرایط استرداد آن مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می…

حق فراموش شده زنان ؟؟

مقدمه پس از ازدواج وظایف و حقوقی برای هر یک از زوجین مقرر می‌شود که  هریک از زوجین موظف به رعایت این حقوق و وظایف هستند. از وظایفی که برای زن مقرر شده است، یکی تمکین خاص می باشد و دیگری تمکین عام . در مقابل این وظایف، حقوقی نیز برای زن در…