مرور برچسب

منصور ضابطیان

کتاب برگ اضافی نویسنده منصور ضابطیان

استقبال از دو کتاب (مارک و پلو) و (مارک دوپلو) بزرگترین انگیزه ای بود که باعث شد در این لحظه این کتاب را در دست داشته باشید. (برگ اضافی) برخلاف دو کتاب پیشین گزارش هایی کامل از سفر به کشورهای مختلف نیست. بلکه یادداشت های پراکنده ی…