مرور برچسب

مطالبه مهریه

تغییر مهریه پس از عقد

مقدمه مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی…

وصول مهریه از طریق درخواست اجرائیه از اداره ثبت

مقدمه بیشتر مردم در حال حاضر فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه  مراجعه به دادگاه است و عموما مهریه خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه کنند ؛اما باید یادآور شد به دلیل این که سند ازدواج یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت…

وصول مهریه از طریق تنظیم دادخواست در مراجع قضایی

مقدمه یکی از مهمترین حقوق مالی که به موجب عقد نکاح به خانم ها تعلق می گیرد ، مهریه است . بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . بنابراین می تواند هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه مهریه خود نماید . معمولا مطالبه…

مهریه و قوانین آن

مقدمه به هدیه‌ای که مرد هنگام عقد ازدواج به همسرش می‌دهد، مهریه یا صداق گفته می‌شود. مقدار مهریه بستگی به توافق مرد و زن دارد و مقدار مشخصی برای مهریه معین نشده است. هر چیز معقولی که دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی باشد، می‌تواند به عنوان…