مرور برچسب

مدیریت و تنظیم هیجانات در کودکان

نقش خانواده در تقویت هوش هیجانی کودکان

خانواده: اولین جایگاه رشد هوش هیجانی هر کودک با میزان متفاوتی از هوش هیجانی به دنیا می آیند. هوش هیجانی بیشترین تأثیر را از اجتماع و به ویژه خانواده می پذیرد و محیط خانواده اولین محل برای آموزش مهارت های هیجانی است. این آموزش از طریق…

هوش هیجانی و مراحل آموزش آن به کودکان

هوش هیجانی توانایی افراد در شناخت و کنترل احساسات شخصی خود و دیگران و همچنین استفاده از این توانایی برای تصمیم گیری بهتر، تفکر خلاقانه، انگیزه بخشیدن به خود و دیگران، لذت بردن از سلامتی و روابط بهتر و زندگی شادتر است.