مرور برچسب

مخاطب سینما

تحلیل فیلم لاتاری مهدویان

جامعۀ امروز  و هجمه های گوناگون فرهنگی؛ هجمه به غیرت و ناموس پرستی، هجمه به سبک زندگی، هجمه به همان سبک زندگی ای که روزی سلاحی بود تا آب و خاکمان به تاراج نرود؛ همان غیرت و حمیّت و زیستنی که روزی همه چیزمان بود امّا امروز...؟ اساساً…

راز مخاطبین سینما چیست!

(سینما یا برای مخاطب وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. فقط بی‌مایگان و بی‌هنران بر این نظرند که دو سینما داریم: سینمای هنری، سینمای تجاری. اولی برای مخاطب خاص است که ادعای «اِلیت» بودن دارد، خود فیلمساز هم از همین جنس است، و دومی برای مخاطب…