مرور برچسب

قدم زدن در محیط کار

چگونه در محیط کار شاد باشیم؟!

چگونه در محیط کار شاد باشیم؟! برای خودتان پاداش‌های سرگرم‌کننده در نظر بگیرید. اگر از فهرست کارهایی که باید انجام بدهید خوش‌تان نمی‌آید، سعی کنید با جایزه دادن به خودتان، انگیزه پیدا کنید و اراده‌تان را تقویت کنید. مثلاً به خودتان…