مرور برچسب

فیلم فروشنده

از فروش فروشنده تا غربت قاتل اهلی

قاتل اهلی ؛ سینمای خاص کیمیایی و غربت آثارش، سینمایی که روزگاری پر رونق تر و پر مخاطب تر بود. هر چند در فیلم اخیر باز هم فرم متفاوت در عدم جذب مخاطب عام بی تاثیر نبوده و نخواهد بود ولی، قصّه و هماهنگیش با فرم، اثر را به محتوایی خشن  همراه…