مرور برچسب

فیلم خجالت نکش

خجالت نکش، کمدی موفّق

خجالت نکش، کمدی موفّق   بی نظمی ها، بی ثباتی ها، تغییرات ناگهانی؛ همگی نتایجی از تصمیمات عجولانه و سلیقه ایست. بالأخص تصمیماتی که در سطح کلان و از سوی سیاسیون اتّخاذ می شود. تیتراژِ تأثیرگذارِ آغازین به شکلیست که گویی اهدافِ جریانِ شبه…