مرور برچسب

فيلم سينمايي سرخ پوست

سرخپوست خود سینماست …

سرخپوست خود سینماست ... سالها بود که روی پرده سینما از واقعیت سینما چیزی ندیده بودم ، مدتها بود هیجان و ترس و شادی و خیلی از حس های درونی دیگر را در تجربه جمعی ؛ دیدن فیلم در سینما نیازموده بودم . در روزگاری که در بسیاری از محیط های…