مرور برچسب

فروش خودرو در دیوار

ده نکته‌ی خواندنی در مورد سایت دیوار

مقدمه بی‌شک جایگاه استارتاپ‌ها در چرخش چرخ‌های اقتصادی کشور و رونق تولید قابل توجه بوده و دیگر نمی‌توان نقش پررنگ‌ آنها را در این حوزه نادیده گرفت؛ نه تنها نمی‌توان نادیده گرفت بلکه بایستی به عنوان بازیگر قدرتمند این عرصه منظور کرد؛ هر…