مرور برچسب

صبحانه خوردن کودکان

نکاتی پیرامون مدرسه رفتن کودکان

با نزدیک شدن به فصل شروع مدارس خانواده ها و خاصه کودکان با تغییراتی در سبک زندگی روزمره خود در ایام تعطیلات مواجه می شوند و این تغییرات ناگهانی معمولا خانواده ها را دچار استرس و فشار عصبی شدیدی می کند و در نتیجه  دست به اقداماتی غیر عقلایی…