مرور برچسب

شیوه حمام کردن کودکان

پرسش های جنسی کودکان

یکی از موضوعاتی که ذهن پدر و مادران را به خود مشغول می کند، سؤالات و کنجکاوی های جنسی کودکان است. از حدود سن ۴ سالگی نسبت به موضوعاتی در مورد بدن خودشان یا جنس مقابل، و نیز نشانه های جنسی که در اطراف می بینند، کنجکاو می شوند و پرسش هایی…

جدا کردن محل خواب کودکان

جدا کردن محل خواب کودکان: در ابتدای تولد غالباً نوزاد درکنار مادر و پدرش می خوابد. این کاری طبیعی و لازم است. زیرا وظیفه ی نگهداری و محافظت از نوزاد را برای مادر و پدر راحت تر می کند. همچنین به علت نزدیک بودن، امکان در آغوش گرفتن نوزاد…

از پوشک گرفتن و آموزش توالت رفتن

از پوشک گرفتن و آموزش توالت رفتن: یکی از دغدغه های والدین از پوشک گرفتن کودک و آموزش توالت رفتن است. این مرحله یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش های زندگی یک کودک است. متأسفانه بسیاری از مادر و پدرها ، ناخواسته و به علت ناآگاهی، بیشترین…

حمام کردن کودکان

حمام کردن کودکان یکی از بخش های مهم در تربیت جنسی کودک، حمام کردن او و زمان جدا کردن حمام اوست. شما با انتخاب زمان مناسب برای جدا کردن حمام کودکتان، به استقلال فردی و خودمختاری او کمک می کنید، داشتن حریم خصوصی را به او می آموزید و با…