مرور برچسب

شرایط صحت عقد

انعقاد معاملات قانونی

انعقاد معاملات قانونی مقدمه انعقاد معاملات قانونی حق و تکلیف دو پایه علم حقوق بوده و قرارداد نیز از جمله ابزار‌های ایجادکننده حق و تکلیف است؛ زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود، باید برخی اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول…