مرور برچسب

سینمای حاتمی کیا

نقد فیلم سینمایی خروج ابراهیم حاتمی کیا

خروج حاتمی کیا برعلیه تئوری "جوکر" نقد فیلم سینمایی خروج ابراهیم حاتمی کیا در ابتدای فیلم "خروج"، تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا، هلیکوپتر رییس جمهوری که عازم افتتاح یک پروژه نفتی بوده، دچار نقص فنی شده و ناگزیر در کشتزارهای پنبه…

به وقت شام سینمای وحیانی

بررسی و تحلیل فیلم سینمایی به وقت شام در هر عصری پیامبری بود و همرهیِ با صنعت و هنر و فنّی و چه بسا، آوردنِ اعجازی بالاتر از آن؛ مسیح(ع) و طبابت و دم مسیحایی نجات بخشش، موسی(ع) و سحر و اعجازِ عصایش و محمّد(ص) و جادوی سخن و قرآنش. امّا…