مرور برچسب

سفرنامه

کتاب برگ اضافی نویسنده منصور ضابطیان

استقبال از دو کتاب (مارک و پلو) و (مارک دوپلو) بزرگترین انگیزه ای بود که باعث شد در این لحظه این کتاب را در دست داشته باشید. (برگ اضافی) برخلاف دو کتاب پیشین گزارش هایی کامل از سفر به کشورهای مختلف نیست. بلکه یادداشت های پراکنده ی…

رمزآلود ترین روستای ایران؛گزارشی از سهیل کریمی

رمزآلودترین روستای ایران ؛ گزارشی از سهیل کریمی 📰 دویــست ســال پــیش... ۳۰ فـــروردین ۱۳۹۸ :: بـــخش نـــخست ۲۰، ۳۰ خانه‌وارند. کسی از اتفاقات داخل قلعه‌شان خبر ندارد. اهالی می‌گویند اسماعیلیه‌اند. شاید چیزی مثل قلاع حسن صباح و…