مرور برچسب

زندگی زناشویی

تغییر جنسیت پس از عقد نکاح

مقدمه بعد از اینکه زن وشوهر به عقد نکاح (دائم یا موقت) با یکدیگر پیمان زناشویی می بندند ممکن است، زن و شوهر تمایلاتی در خود ببینند که او را از جنس خود دور می کند و به جنس دیگر نزدیک می کند. یعنی مثلاً زن ، در خود تمایلات مردانه می یابد…

زندگی زناشویی در اولویت دوم

اگر زن و شوهر، تمرکز خود را روی پدر و مادر بودن بگذارند تا روی زن و شوهر بودن، همه چیز متاسفانه نتیجه معکوس خواهد داد، چون در این صورت نه تنها ازدواج خود را از بین می برند بلکه بچه هایی تربیت می کنند که نه تنها به پدر و مادر وابسته هستند…