مرور برچسب

روستا های ایران

زادگاه من، آن روزها آن روستا ؛ ابراهیم حسن بیگی

زادگاه من ؛ روایت یک نویسنده از زادگاهش آن روزها ، آن روستا ؛ ابراهیم حسن بیگی آن روزها در  روستای ما هوا لطیف و ملایم بود. هنوز لایه اوزون آنقدر سوراخ نشده بود که ما بچه‌های پابرهنه و پاپتی روستای خواجه نفس آنقدر گرم مان  شود که…