مرور برچسب

روانشناسی مثبت

۱۰ روش برای تقویت شادکامی

مفهوم شادکامی و خوشحال بودن یکی از مفاهیم مهمی است که همواره در زندگی در جستجویش هستیم و زندگی شاد داشتن هدف همه ما انسانهاست . هرچند که ممکن است ما برای رسیدن به زندگی شاد معیار های سفت و سختی داشته باشیم و شاد بودن را کار آسانی…