مرور برچسب

رضایتمندی

چگونه کمتر خرید کنیم شادتر زندگی کنیم ؟

چه مدت زمان از سال و ماه را صرف خرید کردن می کنید ؟ آیا معمولا بعد از خرید کردن احساس پشیمانی می کنید ؟ اگر برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به طور مداوم وسایل هایی که دوست دارید را می خرید ولی همچنان احساس خوشحالی نمی کنید و برای بدست…