مرور برچسب

دوست

در مقام پدر و مادر بودن با فرزند خود دوست باشید.

اشتباه در دوستی با فرزندان: در بسیاری از خانواده ها والدین به خاطر این که رابطه دوستانه ای با فرزندان خود برقرار کنند، آن ها را در جریان تمام مسائل و مشکلات روحی، کاری و زناشویی خود قرار می دهند و ناخوداگاه انتظار دارند که فرزندانشان با…