مرور برچسب

تفکیک محل خواب کودکان

جدا کردن محل خواب کودکان

جدا کردن محل خواب کودکان: در ابتدای تولد غالباً نوزاد درکنار مادر و پدرش می خوابد. این کاری طبیعی و لازم است. زیرا وظیفه ی نگهداری و محافظت از نوزاد را برای مادر و پدر راحت تر می کند. همچنین به علت نزدیک بودن، امکان در آغوش گرفتن نوزاد…