مرور برچسب

تاریخچه موسیقی رپ

اهمیت شادی و نشاط در محیط کاری

محیط کار را می‌توان به عنوان محیط زندگی دوم افراد نامگذاری کرد که باید از نظر امنیت روانی، جسمانی و حفظ آرامش تأمین باشد. با نشاط بودن در محیط کار چیزی فراتر از لطیفه گفتن و یا رفتار خنده دار داشتن است. حضور کارمندان شاد و دارای روحیه…

نگاهی به سیر موسیقی رپ در جهان

نگاهی بر سیر موسیقی رپ در جهان همواره در بررسی تأثیر گرفتن و تأثیر گذاری جنبش، سبک یا انقلاب «از » یا «بر » دیگران، بررسی تاریخچه و ریشه نقطه آغازین آن مبحث اهمیت به سزایی دارد. ازهمین رو در ابتدا به بررسی تاریخچه سبک رپ پرداختیم.…