مرور برچسب

تأثیر عامل انسانی در استارتاپ

دلیل شکست استارتاپ‌ها چیست؟

دلیل شکست استارتاپ‌ها چیست؟ مقدمه نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 90 درصد استارتاپ‌ها با شکست روبه‌رو هستند؛ همچنین بر پایه‌ی تحقیقات دیگری، بیش از 50 درصد از استارتاپ‌ها در 5 سال اول و بیش از 70 درصد آنها در 10 سال اول شکست می‌خورند؛ ین…