مرور برچسب

بقاء زوجیت

تغییر جنسیت پس از عقد نکاح

مقدمه بعد از اینکه زن وشوهر به عقد نکاح (دائم یا موقت) با یکدیگر پیمان زناشویی می بندند ممکن است، زن و شوهر تمایلاتی در خود ببینند که او را از جنس خود دور می کند و به جنس دیگر نزدیک می کند. یعنی مثلاً زن ، در خود تمایلات مردانه می یابد…