مرور برچسب

اهل توقف

رمزآلود ترین روستای ایران؛گزارشی از سهیل کریمی

رمزآلودترین روستای ایران ؛ گزارشی از سهیل کریمی 📰 دویــست ســال پــیش... ۳۰ فـــروردین ۱۳۹۸ :: بـــخش نـــخست ۲۰، ۳۰ خانه‌وارند. کسی از اتفاقات داخل قلعه‌شان خبر ندارد. اهالی می‌گویند اسماعیلیه‌اند. شاید چیزی مثل قلاع حسن صباح و…