مرور برچسب

اسارت 23 مرد

سربازان حاج قاسم در کاخ صدام

سربازان حاج قاسم در کاخ صدام اگر حتی مخاطب سینما هم نیستید این فیلم را از دست ندهید چرا كه روایتی واقعی اما هیجان‌انگیز و البته شگفت‌انگیز از دوران دفاع مقدس را روایت می‌كند. 23‌نفر روایت آدم‌های واقعی جنگ است. چند گزینه به اکران…

قصّۀ ۲۳ نفر شکوهِ غیرت

   فرم و محتوا ، ضعف در محتوا و قوّت در تکنیک ساخت و یا بالعکس، انتخابِ سوژه ای جذاب با محتوایی گیرا امّا با تکنیکی ضعیف تو گویی سوژه آمده تا ضعف در تولیدِ اثر را بپوشاند؛ عباراتی از این دست را گهگاه در تحلیل آثار هنری چه سینمائی و چه…