مرور برچسب

ارث اخوه

ارث خویشاوندان طبقه دوم

ارث خویشاوندان طبقه دوم مقدمه در عالم حقوق اصل بر آن است که اموال هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رضایت وی به دیگری داد، مگر این‌که در موارد خاصی قانون این اجازه را داده باشد. از جمله مواردی که فرد، چه راضی باشد چه راضی نباشد، اموالش به دیگران…