مرور برچسب

ارثیه خواهرها و برادر ها

ارث خویشاوندان طبقه دوم

ارث خویشاوندان طبقه دوم مقدمه در عالم حقوق اصل بر آن است که اموال هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رضایت وی به دیگری داد، مگر این‌که در موارد خاصی قانون این اجازه را داده باشد. از جمله مواردی که فرد، چه راضی باشد چه راضی نباشد، اموالش به دیگران…

ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول

مقدمه ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول مبحث ارث ، بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول واستثنائات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چرا که فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث…