مرور برچسب

ارتباط با سالمند

۹ تکنیک ارتباط با سالمند

۱- از مشکلات تندرستی وی آگاه شوید. افراد سالخورده ممکن است مشکلات جسمانی داشته باشند که صحبت کردن و یا فهمیدن صحبت شان را دشوار می کند. اطمینان کسب کنید قبل از اینکه با کسی وارد تعامل شوید شرایط و مشکلات جسمانی و تندرستی او را درنظر…

آنچه درباره سالمندان نمی دانید

لازم است که در ارتباطات روزمره شخصی و کاری خود اصول و تکنیک های ارتباط با سالمند را بدانیم تا به عنوان فرزندان يا نوه‌‌ها و حتي به عنوان اطرافيان افراد سالمند به آنها در بدست آوردن روحيه بهتر کمک کنيم.