مرور برچسب

ارتباطات کلامی

مهارت های کلامی به دنبال چه هستند؟

حتماً از آماری که از مقایسه‌ی سرنوشت شاگرد زرنگ ها و شاگرد تنبل های مدارس سال ها پیش گرفته‌اند، خبر دارید فرض بر این بود که شاگرد زرنگ ها موفق ترند. درحالی‌که نتایج کاملاً برعکس بود. صاحبان حرفه‌ها و کسب‌وکارها، شاگرد تنبل‌ها بودند. شاگرد…