مرور برچسب

اداره ثبت

حذف نام همسر از شناسنامه!!

مقدمه افراد زیادی هستند که بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر از شناسنامه خود هستند. با توجه به اینکه یک زوج از هم جدا شده اند ولی هرگاه نظرشان به شناسنامه می افتد، یاد و خاطر دوران تلخ طلاق و جدائی برایشان تداعی می شود و این هنگام است که…

وصول مهریه از طریق درخواست اجرائیه از اداره ثبت

مقدمه بیشتر مردم در حال حاضر فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه  مراجعه به دادگاه است و عموما مهریه خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه کنند ؛اما باید یادآور شد به دلیل این که سند ازدواج یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت…