یادداشتی بر فیلم کاتیوشا

یادداشت مهران راستی بر فیلم سینمایی کاتیوشا اثر علی عطشانی

  یک اثر موفق سینمایی اثریست که علاوه بر توجه به نیازسنجی مخاطب و در نظر گرفتنِ اقتضائاتِ زمانِ خود به بعد رسانه ای سینما نیز توجه داشته باشد، چرا که رسانه ابزار انتقال پیام به مخاطب است و نفیِ این بُعد از سینما به معنای نفی مخاطب بوده و عملاً ناممکن است.

پس در جوامعی که ضعف و فقر حاکم است، آثاری که قدرت و ثروت را بر پرده نقره ای بنشانند در گیشه موفق اند؛ در جوامع مغموم و افسرده هم آثار شاد و کمدی و یا در جوامعی که از بی عدالتی رنج می برند، عدالت طلبی موضوعی مناسب و در خور توجّه است.

یادداشتی بر فیلم سینمایی کاتیوشا

  کاتیوشا از ژانر انتخابیش گرفته که کمدی باشد تا محتوای اثر که عدالت طلبیست؛ گزینه مناسبی برای جامعه غمزده و آسیب دیده زمان ماست؛ آسیب دیده از تبعیض ها و فشارهای مالی و اقتصادی.

شخصیّت اصلی فیلم، خلیل کاتیوشا که تاب و تحمّل تبعیض ها و بی عدالتی ها و خلاصه هیچ ضدّ ارزشی را ندارد، مورد بی مهری صاحبان قدرت بوده و حتّی نسل جدید هم توان درک و فهم دغدغه هایِ او را ندارند؛ شخصیتی سرسخت، پاک، دوست داشتنی و جنگنده که حتّی انتخاب نامش هم تلمیحیست بجا به ابراهیم خلیل الله؛ همان بت شکنی که خدا او را خلیل و دوست خود میدانست.

بت ها در هر عصری بوده اند و خواهند بود، در عصر و زمانه پیامبران، چوبی و سنگی و در عصر و زمانه ما از پوست و گوشت، و از صاحبان قدرت و ثروت. بت شکنیِ عصرِ ابراهیم با تبر و دل بریدنِ از جان و فرزند و مال؛ و بت شکنیِ امروز با دل بریدنِ از مال و آبرو.

آبرویی که با صرف کم ترین وقت و هزینه در فضاهای رسانه ای، فضاهایِ مجازی و در صفحاتِ دیجیتالِ سایت ها و شبکه هایِ اجتماعی به سادگی در خطر خواهد بود.

عدالت طلبی ای که دیگر خطرِ آن حذف فیزیکی و آتش و ترور نیست بلکه ترور شخصیتی است، آن هم در فضایی که شناخت دوست و دشمن به سختی میّسر است. کاتیوشا هم برای خلیل لقبی است، گویایِ کوبندگی، دلاوری و شجاعت او. این دلاوریِ او به حدیست که از هیچ خطری برای عدالت رویگردان نیست.

یادداشتی بر فیلم سینمایی کاتیوشا

از دیگر موضوعات مهم فیلم پرداختنِ به شکاف شدید طبقاتیست، طبقه ای که همیشه مدّعی اند و طلبکار و در برابر فقر معترض اند و برای کمک به فقرا قدم از قدم بر نمی دارند. در هر معضل و مشکلی معترض به قشر انقلابی اند و خود تنها نظاره گرِ ظلم .

  شکاف بین نسلی نیز از دیگر دغدغه های خالق اثر  و از معضلات زمانه ماست که با طنزی شیرین و لطیف در فیلم گنجانده شده.

کاتیوشا در مورد شکاف بین نسل ها مانند برخی آثار سینمایی تنها به ذکرِ معضل نپرداخته و با امید به نسل جوان می نگرد و شناخت در سایه مهربانی را راهکار می داند؛

آنچنان که در شخصیّت عرشیا، همین آشنایی با نسل دهه چهل که جنگ را پشت سر نهاده به همراه مهربانی و دلسوزی پدرانه خلیل و شناخت اجمالی و مختصرِ او از شهدا(به واسطه احسان شهیدِ مفقود الاثر)که تحوّلی نرم در شخصیّت عرشیا به وجود می آورد، تحوّلی نجات بخش که آنچنان عمیق و تام و تمام نیست ولی باورپذیر و قابل قبول است نه ناگهانی و غیر واقعی، و همین باورپذیریست که بر دل مخاطب می نشیند .

دانلود فیلم کاتیوشا

نظرات بسته شده است.