کتاب تحلیل ذهن نویسنده برتراند راسل

مترجم منوچهر بزرگمهر

کتاب «تحلیل ذهن» آنطور که راسل در مقدمه کتاب می‌نویسد اصل مساعی مبذوله برای تلفیق دو تمایل مختلف است: یکی در روان‌شناسی و دیگری در علم فیزیک یا حکمت طبیعی: «از یک‌طرف بسیاری از روان‌شناسان مخصوصا پیروان مکتب «رفتار ظاهر» به اتخاذ موضعی گراییده‌اند که اگر از لحاظ فلسفی اصالت مادی نباشد و از حیث روش و طریقه تحقیق مادی است. آنها روان‌شناسی را بیش از پیش متکی بر علم ابدان و وظایف‌الاعضا و مشاهده و ترصید خارجی می‌نمایند و ماده را امری صلب‌تر از ذهن و غیرمشکوک‌تر از آن قلمداد می‌کنند.

در همین حال علمای طبیعی علی‌الخصوص آینشتاین و سایر کسانی که به بیان نظریه نسبیت می‌پردازند «مادیت» ماده را روز به‌ روز کمتر جلوه می‌دهند… نظری که به عقیده من مجامع تمایل مادی روان‌شناسی و تمایل «ضدمادی» فیزیک است همان است که از جانب ویلیام جیمز و اصالت «واقعیان جدید» آمریکایی اختیار شده و بنا به رأی آنها «مایه اصلی» عالم وجود، نه ذهنی است و نه مادی، بلکه «جوهری برزخی» است که هر دو از آن ساخته شده‌اند.
در این کتاب من سعی کرده ام که این نظریه را در مورد اموری که روان‌شناسی بدان اشتغال دارد قدری به تفصیل بیان دارم…»
راسل در «تحلیل ذهن» آنطور که مترجم کتاب در مقدمه می‌نویسد بار دیگر استره اکام را به کار می‌برد و تمایز بین احساس و بسائط حسیه را نیز حذف می‌کند و می‌خواهد علم فیزیک را با روان‌شناسی در تحت یک عنوان بیاورد و برای آنها موضوع واحد قائل شود: «خلاصه بیان او در این باب است که فطرت سلیم و عرف عامه، عالمی را بر ما عرضه می‌دارد که دارای دو قسم است: یکی ماده که معلول به ذهن است و دیگر ذهن که عالم به ماده است

 

عنوان کتاب : تحلیل ذهن
نویسنده: برتراند راسل
مترجم: منوچهر بزرگمهر
انتشارات: خوارزمی
تعداد صفحات: ۳۵۴

نظرات بسته شده است.