وصول مهریه از طریق درخواست اجرائیه از اداره ثبت

مقدمه

بیشتر مردم در حال حاضر فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه  مراجعه به دادگاه است و عموما مهریه خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه کنند ؛اما باید یادآور شد به دلیل این که سند ازدواج یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت می‌توانند اسناد رسمی را به اجرا گذاشته و مطالباتی را که به استناد اسناد رسمی است، وصول کنند. مهریه نیز به این دلیل که در سند رسمی نکاح ذکر شده است، علاوه بر اینکه قابلیت مطالبه در مراجع قضایی را دارد، در اجرای ثبت نیز می‌توان آن را به اجرا گذاشت.

 

مراحل وصول مهریه

یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. در خصوص مهریه و تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق درج شده است، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات در دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج اجرییه صادر می شود. نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و به عنوان مهریه مقرر گردیده، مرجع صدور اجراییه، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده ی آن سند می باشد.

برای وصول مهریه از طریق اجرا ابتدا زوجه با در دست داشتن عقدنامه و یا رونوشت به دفترخانه ای که عقد ازدواج را ثبت کرده مراجعه و برای هر مقدار از مهریه که تمایل داشته باشد تقاضای صدور اجرائیه می کند. سردفتر ازدواج مربوطه، پس از پر کردن فرم مخصوص توسط زوجه، اجرائیه صادر می شود و پس از مراجعه زوجه به اداره ثبت محل دفترخانه صالح و تشکیل پرونده، اجرائیه به زوج ابلاغ می گردد. زوج ظرف مدت ۱۰ روز مهلت دارد تا طلب همسرش را پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مهریه در مهلت قانونی، زوجه می تواند نسبت به توقیف اموال ( غیر از مستثنیات دین ) اقدام نماید. بعد از توقیف اموال، اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس ارجاع می شود که پس از قیمت گذاری اموال به مزایده و حراج گذاشته می شود و از محل فروش آن مهریه زن پرداخت می شود. همزمان با توقیف اموال زوجه می تواند  زوج را ممنوع الخروج نیز نماید.

 زوجه می تواند اقدام به توقیف حقوق دریافتی زوج از سازمان ها، ارگان ها و موسسات دولتی و خصوصی کند. که تا میزان یک چهارم (مادامی که زوج متاهل است) و به میزان یک سوم (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و زوجه ازدواج مجدد نکرده باشد) امکان توقیف وجود دارد.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و زوج توانایی پرداخت اصل آن را نداشته باشد، قیمت روز آن (روزی که زن مهریه را از طریق دادگاه یا دفتر ازدواج مطالبه کرده است) محاسبه و ملاک اجرای قانونی حکم است.

وصول مهریه

مزایای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

۱ – در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه پس از تشکیل پرونده می تواند نسبت به ممنوع الخروجی زوج اقدام نماید در صورتی که در دادگاه ممنوع الخروج شدن زوج، منوط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

۲ – در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد که میزان آن ۵%  پنج درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست ( زوج ) گرفته می شود ولی مطالبه مهریه در دادگاه زوجه باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد و پنج درصد بابت حق اجرای حکم اقدام نماید.

۳ – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از دادگاه است ولی در دادگاه مدت زمان رسیدگی طولانی می باشد.

۴ – صدور اجرائیه در اجرائیه مشمول مرور زمان نمی شود ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از ۵ سال اقدام ننماید اجرائیه بلا اثر تلقی می شود و زوجه باید مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید( مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی ).

۵ – در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زوجه شروع می شود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حکم قطعی مراحل اجرایی آغاز می شود.

۶ در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع ( زوجه یا وکیل وی ) عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغازمی شود در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.

که در دادگاه‌ها وجود دارد، این است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد.

تصحیح یک تصور نادرست

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که بیش از ۱۱۰ سکه نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد؛ این تصور اشتباه است؛ چرا که افراد می‌توانند تعداد سکه‌های مهریه خود را بیش از ۱۱۰ سکه قرار دهند اما اگر از طریق اجرای ثبت بخواهند مهریه خود را به اجرا بگذارند، این موضوع زمانی مفید فایده خواهد بود که به همان میزان، بتوانند مال از طرف بدهکار پیدا کنند.در حالی که اگر فرد بدهکار یعنی زوج، مالی نداشته باشد، تفاوت چندانی با روند قضایی نخواهد داشت؛ جز اینکه زوجه می‌تواند به سرعت زوج را ممنوع‌الخروج کند.

اگر زوجه بخواهد درباره مهریه بیش از ۱۱۰ سکه اقدام کند، باید ملائت یعنی دارا بودن زوج را اثبات کند که البته این موضوع غیرممکن نخواهد بود چرا که بسیاری از افراد دارای تمکن مالی بسیار هستند. به عبارت دیگر، هنوز امکان اقدام قضایی و ثبتی برای مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه وجود دارد به شرط اینکه زوج، ملی (دارا) باشد. همچنین اگر زوج دارا باشد و زوجه قصد اقدام از طریق اجرای ثبت را داشته باشد، مال مورد نظر حتما باید مستند به سند رسمی باشد تا بتوان آن را توقیف کرد اما در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی، اگر مال سند رسمی داشته یا نداشته باشد، در هر حال قابلیت توقیف را خواهد داشت.

 

منبع وبلاگ حقوقی یاسا آیین دادرسی مدنی ، دکتر شمس

نظرات بسته شده است.