بازی های جنسی کودکان

چگونه به کودکان بفهمانیم که کسی نباید به اندامشان دست بزند!!!

یکی دیگر از بخش های مهم زندگی کودک و بالطبع تربیت جنسی، موضوع بازیهای جنسی کودکان است. از حدود ۴ سالگی کودکان در بازیهای خود اجتماعی تر هستند و با کودکان دیگر بازی می کنند. کودکان کنجکاوی طبیعی و متناسب با سن در مورد بدن، اندامها و کارکرد آنها دارند. به همین علت شما شاهد بازی هایی خواهید بود که گاه جنبه ی جنسی پیدا می کنند.

دکتر بازی یکی از بازی‌هایی است که بچه‌ها به دو دلیل آن را انتخاب می‌کنند؛ یا چون از رفتن به دکتر می‌ترسند برای جبران و پنهان کردن ترس‌های شان دکتربازی می‌کنند یا از روی کنجکاوی‌های کودکانه برای کشف اختلافاتی که بین بدن خودشان و غیرهمجنسان شان می‌بینند.

باید گفت این رفتارها و بازیهای جنسی درکودکان طبیعی و مربوط به رشد جنسی کودک است. پدر و مادر نباید دچار ترس و وحشت شوند. اما طبیعی بودن به معنی بی تفاوت بودن و از کنار آن گذشتن نیست.

شیوه ی برخورد شما و حفظ آرامش شما در این شرایط بسیار حیاتی است. باید این بازی‌ها را کنترل کرده تا درست هدایت شوند. در صورت برخوردهای نسنجیده و خشونت بار، ضربه ی شدیدی به عزت نفس، احساس ارزشمندی و شکل گیری هویت جنسی کودک وارد می شود.

بازی های جنسی کودکان

مطالب مرتبط
1 از 5
بنابراین اگر با صحنه دکتر بازی در کودکان مواجه شدید هول نشوید، این جور مواقع دعوا و سرزنش بسیار شدید اصلاً راه حل مناسبی نیست. بهترین واکنش والدین هنگام مشاهده بازی‌هایی مانند دکتربازی این است که فوراً نزد بچه ها بروند و بگویند خوب حالا بیا به دست دوستت آمپول بزنیم و یا دندان هایش را معاینه کنیم و یا پیشانی او را برای تشخیص میزان درجه حرارت دمای بدنش اندازه‌گیری کنیم.

به این ترتیب والدین فقط نوع بازی بچه‌ها را به سمت دیگری هدایت می‌کنند. اما پس از بازی در زمان مناسبی باید حتماً با فرزندشان صحبت کنند و به او بگویند که دیگر بزرگ شده و نباید بگذارد کسی به اندامش دست بزند؛ ضمن این‌که هیچ‌کس هم حق ندارد اندام خود را به دیگران نشان دهد.

اگر هم کسی با او این کار را کرد باید حتماً و بدون هیچ ترس و نگرانی سریع به شما خبر دهد.

به طور نامحسوس مراقب خلوت‌های کودکان باشید. خیلی خوب است که مکان خلوت آن‌ها، مثلاً اتاق مستقل‌‌شان‌ به گونه‌ای باشد که از چشم والدین دور نماند و والدین گاه گاهی به عناوین مختلف که رنگ مداخله به خود نگیرد، سرکشی‌هایی داشته باشند.

نظرات بسته شده است.