ارسال آثار

فرم ارسال پوستر

تکمیل این فرم به منزله درخواست شما برای شرکت در جشنواره ملی درختان زیتون می باشد پس از بررسی آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره توسط داوران نتایج از طریق سایت به اطلاع شما خواهد رسید.
  • Max. file size: 128 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .